Archive for the ‘Frit fald’ Category

Vælfærdslogik

Saturday, October 3rd, 2009

Man må ikke tro, at hårdt arbejde fører til et godt liv, for så har man sagt, at der er nogen, der ikke arbejder hårdt.

En hyldest på falderebet til Werner Herzog

Saturday, March 21st, 2009

…Holding a large frozen turkey from the store and the shotgun, Bruno returns to the garage where he works, loads the tow truck with beer, and drives along a highway into the mountains. Upon entering a small town the truck is breaking down and he pulls over to a restaurant, where he tells his story to a German-speaking businessman. He then starts the truck, leaves it circling in the parking lot with a fire taking hold in the engine compartment and goes into a tourist trap across the street, where he starts a ski-lift and rides it with his frozen turkey. After Bruno disappears from view a single shot rings out, presumably his suicide. The police arrive at the scene to find the truck is now fully ablaze. The film ends with a sequence to the harmonica music of Sonny Terry, which shows a chicken dancing, a duck playing a bass drum and a rabbit riding a toy fire truck, in coin operated attractions that Bruno activated on his way to the ski-lift.

Pænt hjernedøde beslutningstagere

Tuesday, February 10th, 2009

Så skriver Børsen, at finansfolk søger erhvervsastrologer i højere grad, når der er krisetider. Normalt er astrologer og andre pseudovidenskabelige charlataner folk, der sælger fiduser og kvaksalverier til svage mennesker, så erhvervsastrologernes kunder må være de svage mellemledere. På den baggrund kan GEJSTEN sælge en fin end-to-end pakke til dig, hvis du som chef i den finansielle sektor lige ønsker at checke, om dine folk er gået fra forstanden gennem en hurtig auravask og lidt nyse-analyse, hvor vi kigger på mønstre i dit snot på spejlet. Så ved du, hvordan du skal føre kniven i næste prikkerunde og hvor længe, du selv kan sidde trygt i sadlen.

Nå…..?

Friday, October 24th, 2008

Tilhørende den berømte Nå-generation. Nu på vej mod de 40. Midt mellem oprør og friværdi. Nær kvalt i børn, karriere og mangel på mening. Netop der står en hele min generation. Børn af oliekrise og 68 oprør nu i midtvejens vakum. Hvem tager sig nu af os. Hvor er den forstående moder? I teorien er den varme favn altid åben. I realiteten er hun på vej til Mauritius i en sidste desperat finanskrise fornægtende tur med den 4. ægtemand. Og far, hvor er min far til at værne om den fornuftige pensionsopsparing, der sikkert bliver ædt af finanskrisers spekulative apetit. Som Island kaster sig i gryden til lyden af Peter Ålbæk’s landsfaderlige had til små børn og handikappede, kaster jeg de sidste rester af håb i Carlsberg B, som den rammer kurs 190. Øl er mit sidste anker. Sammenhængskraften i flydende form, den må da stå stærk ved min side som alt andet ramler.

De Sultne Klovne

Tuesday, October 7th, 2008

 

Finansmarkederne er i krise. Endnu engang har man belånt aktiverne med kringlede og svært gennemskuelige finansielle instrumenter, som igen har drevet den opfattede værdi af aktiverne op – til et bristepunkt, der nu er nået.

Historien kendes helt tilbage fra tulipanmarkedet i Holland i det tidlige 17. århundrede. Tulipanløgene blev handlet på børsen til priser, der i dag ville overstige kr. 300.000 pr. stk. – indtil en række investorer indså, at der blot var tale om løg. Sidenhen har boble efter boble ramt finansmarkederne – løgene udskiftet med løgne.

Islands finansielle sektor stod for otte gange landets BNP på tidspunktet for nationalisering sent i aftes. Indtil markederne forstår de dybere sammenhænge mellem værdi og vækst ser det skidt ud for økonomien. Havde Marx ret?

Det kreative selvmord

Thursday, February 1st, 2007

Gymnasiereformens overlagte mord på indlæring i krydsfeltet mellem klassisk viden og moderne tilgang betyder, at alle i dag skal have psykologi, selvudvikling, egofinpudsning og snotunge på højt niveau. Alt på bekostning af de klassiske dyder som Matematik, Fysik, Kemi samt de historiske kernesprog som Tysk og Latin. Forfaldet er endeligt og isoleret kan vi snart se til at kineserne købar alt af værdi op. Efterladende forkælede snotunger på selvudviklingskurser, der gerne vil arbejde med noget “kreativt”. Det eneste kreative de kære gymnasielever har udviklet i den seneste tid er et øjensynligt stort forbrug af hårde stoffer i skoletiden. Den gamle rus opnået gennem indsigt og lærdom er væk. Den findes nu i 2 striber på et spejl bag elfenbenstårnet.

Snalremand i ruskeland

Tuesday, June 20th, 2006

GEJSTEN ønsker Brixtofte en god tænkepause bag tremmerne. Mens vi husker hinanden på, at Brixtofte efterfulgte Anders Fogh som skatteminister, fordi Fogh havde gjort sig skyldig i kreativ bogføring og vildledning af folketinget, og mens vi ikke forstår en lyd af, at toppolitikerne har brugt fem dage og nætter på et resultat om velfærd, der ikke kan kendes fra udgangspunktet, og mens vi slet ikke kan se, hvorfor folketinget nu går på sommerferie i fire – FIRE – måneder, så er det dejligt at se retfærdigheden ske fuldest.

Den talende frihedskæmper

Wednesday, February 22nd, 2006

megaphone_man.jpg

Fremmedhaderne, som ikke kan forstå ordets magt, og som derfor synes de skal have lov til at fornærme alt og alle, er nu klart repræsenteret af lansbytosserne i enkeltsagspartiet. Anført af den store kulturpersonlighed Messerschmitt lader man forstå, at ytringsfriheden er absolut! Ikke noget med fine fornemmelser her.

GEJSTEN bifalder denne klare udmeldelse. Ordet er frit. Lad os tage fat med det samme på opgaver, der kan skabe V?ÜKST og VELSTAND, som før var svinebundet af ytringsfrihedsbegrænserne.

Vi begynder med videresalg af adgangskoder til informationssystemer med adgangsbegrænsning. Hey, vi har ytringsfrihed. Så publicerer vi alle billeder af venner, naboer og kolleger, som i private omgivelser har kvajet sig, på nettet. Også alle de private breve og emails, der kan komprommittere tidligere venner, må offentliggøres. Dernæst tilstræbelse af vold og hærværk. Det har vi jo vores ytringsfrihed til. For ikke at nævne at sælge fortrolige oplysninger om statens sikkerhed til fremmede stater – hey, vi har ytringsfrihed. I gang med bagvaskelser og ærekrænkelser, det er det mindste, vi kan gøre, for at forsvare vores ytringsfrihed. Da den kan bruges, skal den bruges! GEJSTEN siger: Fjern den passus i grundloven, der siger “under ansvar for domstolene”. Det er jo noget pjat med alt det ansvarlighed. Vi skal have ABSOLUT ytringsfrihed. ALT skal kunne siges! MEGAFONMAND står på sæbekassen og redder den vestlige kultur!

Coelestem adspicit rectum

Tuesday, February 14th, 2006

_40877012_dresden_pot300.jpg

Så går regeringspartierne, fremmedhaderstøttepartiet og gud hjælpe mig socialdemokraerne og det radikale venstre i fælles front for endnu engang at fjerne grundlaget for fri forskning og langsigtet vidensakkumulation.

For godt 10 år siden indførtes taxametersystemet, som vi i dag ved kun har medført en pølsefabriktendens. Ikke at pølser per se er af det onde, men de har ikke deres plads i auditorierne. Taxametersystemet medførte et øget fokus på gennemførelsesprocenter og derigennem ikke mindst en slækkelse af kravene til de studerende. Sammen med bachlorordningen sårede det vores stolte universitetstradition dødeligt. Fag, som ikke kunne mønstre tilslutning – og det er jo desværre ofte dem, der kræver en større indsats – slukker og lukker fordi bevillingerne forsvinder. Hele forskningsområder, der har taget dekader at bygge op, forsvinder på få år.

Og nu kommer nådestødet. Man vil give universitetsansatte lektorer og professorer bonus, hvis deres studerende i en fart får job efter dimmisionen. Ja, du læste rigtigt. Jo mere erhvervsrettet vi indretter vores fag, jo flere penge i julegratiale. Har man da slet ikke forstået, at universiteterne har et ansvar for det langsigtede uden en forpligtelse for, om det nødvendigvis er nyttigt inden for en kort årrække.

Hvis vi er blevet så fattige, at vi ikke kan uddanne vores ungdom uden at skulle have en garanti for returkommision i klingende mønt, er det for alvor slemt. Vi lærer ikke for livet, men for kapitalen.