Coelestem adspicit rectum

_40877012_dresden_pot300.jpg

Så går regeringspartierne, fremmedhaderstøttepartiet og gud hjælpe mig socialdemokraerne og det radikale venstre i fælles front for endnu engang at fjerne grundlaget for fri forskning og langsigtet vidensakkumulation.

For godt 10 år siden indførtes taxametersystemet, som vi i dag ved kun har medført en pølsefabriktendens. Ikke at pølser per se er af det onde, men de har ikke deres plads i auditorierne. Taxametersystemet medførte et øget fokus på gennemførelsesprocenter og derigennem ikke mindst en slækkelse af kravene til de studerende. Sammen med bachlorordningen sårede det vores stolte universitetstradition dødeligt. Fag, som ikke kunne mønstre tilslutning – og det er jo desværre ofte dem, der kræver en større indsats – slukker og lukker fordi bevillingerne forsvinder. Hele forskningsområder, der har taget dekader at bygge op, forsvinder på få år.

Og nu kommer nådestødet. Man vil give universitetsansatte lektorer og professorer bonus, hvis deres studerende i en fart får job efter dimmisionen. Ja, du læste rigtigt. Jo mere erhvervsrettet vi indretter vores fag, jo flere penge i julegratiale. Har man da slet ikke forstået, at universiteterne har et ansvar for det langsigtede uden en forpligtelse for, om det nødvendigvis er nyttigt inden for en kort årrække.

Hvis vi er blevet så fattige, at vi ikke kan uddanne vores ungdom uden at skulle have en garanti for returkommision i klingende mønt, er det for alvor slemt. Vi lærer ikke for livet, men for kapitalen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.