Efter krisen kommer grisen

March 26th, 2018

“Only a crisis – actual or perceived – produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. That, I believe, is our basic function: to develop alternatives to existing policies, to keep them alive and available until the politically impossible becomes the politically inevitable.” – Milton Friedman

Godt Nytår

January 1st, 2010

November

November 15th, 2009

Vor eneste trøst er et Åbent: Alt er forbi
Om nøgne Stammer den stigende Storm, over
Slasket den fygende Slud:
Vi er plyndrede nu, vi er fri!

Vælfærdslogik

October 3rd, 2009

Man må ikke tro, at hårdt arbejde fører til et godt liv, for så har man sagt, at der er nogen, der ikke arbejder hårdt.

Fredags-Poe

October 2nd, 2009

Fill with mingled cream and amber, I will drain that glass again. Such hilarious visions clamber through the chamber of my brain — Quaintest thoughts — queerest fancies come to life and fade away; What care I how time advances? I am drinking ale today.

Samfund 3.0

September 29th, 2009

Med hastige skridt nærmer sig en ny samfundsstruktur. Det kendte samfund med en enorm og stadigt voksende offentlig sektor, der regulerer markedet, individet og dets handlinger ned i mindste detalje står overfor et sammenbrud. Der er ikke ubegrænsede ressourcer til at finansiere velstand og vækst til de mange, der skal fødes af det fælles. At de mange kan stemme sig demokratisk til andres penge, står overfor en ende. Ledende forskere bekræfter dette med al tydelighed. Senest har Davis Gress*, der med sit mangeårige arbejde indefor forskningen i netop samfundsstruktur og opbygning sagt med tydelig klar stemme: “..samfundet som vi kender det i dag ophører med at eksistere indenfor de næste 20-30 år!”. Her er ikke tale om en dommedagsprofeti. Blot en nyktern konstatering af, at udviklingen ikke er bæredygtig. De få kan ikke vedblive med, at betale for de mange, da prisen allerede nu er på grænsen til, at overstige hvad muligt er. Og når der ikke i sidste ende er nok ressourcer at fordele til fællesskabet, så vil fællesskabet æde sig selv. Er der ingen vej væk fra dette sammenbrud? Vil det være naturligt at spørge. Jo det er der. Det har været anerkendt indenfor økonomisk teori og praktisk evidens i masser af år, at mindre regulering skaber vækst. Og øget økonomisk frihed uvægerligt fører øget personlig frihed (velstand) med sig. Dette er den eneste farbare vej væk fra sammenbruddet. Dilemmaet for det moderne samfund består så i, at vi allerede i dag står i situationen, hvor de få føder de mange. Det begrænser mulighederne for ændring radikalt. De færreste vil jo save egen gren over, hvis de kan blive fri! Tilbage står at lade det uundgåelige ske og afvente sammenbruddet og konsekvenserne, der følger. Adspurgt siger de af den næste generation, der har gjort sig tanker om samme: Lad falde hvad ikke kan stå! Altså vi skal ikke forvente barmhjertighed og forståelse fra dem, der skal bygge nyt, når vi giver op. De vil med rette kunne sige, at der skabes nyt, et samfund 3.0  på deres præmisser. Vi kan kun håbe, at de lærer af vores fejl og undlader at regulere skaberkraften ihjel.

*David Gress, B.A. Cambrigde University, Ph.D. Bryn Mawr College samt forfatter til en lang række bøger om demokrati og samfundsforhold.

Mindretalsdiktatur

September 20th, 2009

På en dejlig søndag var familien i city – for at få en kulturoplevelse på det kongelige bibliotek. Men hvad sker? Hele slotsholmen er afspærret, fordi der er cykelløb. Cykelløb! Hvad rager det mig? Jeg forlanger at køre hen over slotsholmen i min store BMW. Men næææ, der er jo for folkesundhedens skyld, og Brian siger også, at sport er kultur. Så vil jeg gerne afspærre slotsholmen for et døgn, hvor der køres paintball uden regler. ALLE DØR! I kulturens navn.

En sælgers død

August 25th, 2009

Luderen chokerer og skaber dynamik i et samfund hvor ludere ikke kan andet end at sælge deres gamle, brugte udbrændte krop. Men det er alt de har. De må over barrieren, træne kroppen, barbere fissen med et ekstra skarpt barberblad. Være skarpere, mere agressive, venlige på samme tid. Udfordringen er at komme ud på den anden side. Stærkere og kun lidt småforslået kigger hun ud gennem uklar gummi.

En ny weekend truer

August 21st, 2009

Ballade her,
ballade der,
ballade allevegne.
Kun kyllinger og aber ser
på KLOVNEN overtegne

Den fantastikse historie

August 18th, 2009

Følgende beskriver mig: Europæer, 185 cm høj, lyshåret. Mine specielle evner kræver at jeg gemmer mig.  Følgeligt tager jeg til Hong Kong for at gå under jorden. Magen til idioti skal man lede længe efter. Trods det så er der ufattelige mængder af kunstneriske frembringelser, der tager udgangspunkt i samme. Skam på dig forfatter, at du ikke byder os bedre forståelse for etniske forskelle. Send dine fatsvage karakterer til Hamborg. Der er mulighederne for at gemme sig og dog realistiske.