Archive for the ‘Anfald’ Category

Storytelling

Friday, September 21st, 2007

Oplevelsesøkonomien repræsenterer et skred. Et skred fra de rene, konkurrencedygtige og professionelle produkter over mod historiefortælling og identitet. Man kan ikke sætte sig i en (røgfri) bar uden at skulle høre stolpe op og ned om hvordan mikrobryggeren i baglokalet har ristet malten ganske som oldefar på heden, om sødmens spil på tungen, der iblandet den sene citrusbrise i eftersmagen genskaber billeder af vesterhav og ensomme fiskerfruers lystige dans med landsbyens alphahanner. Man kan ikke være nogen steder uden at skulle belemres med historiefortælling og udenomssnak og tirader af ligegyldigheder om produkternes fantastiske baggrund – aldrig produkternes grundlæggende egenskaber. Det er til at blive IDIÖT af.

Oplevelsesøkonomien betyder, at vi skal høre på endeløse baner af ævl og bræk fra timeansatte tjenere og bebumsede telefonsælgere, der har været på storytelling-kurser. GEJSTEN siger: Hold KÆFT og giv os FRED. Vil have en FREDELIG oplevelse iblandet alhohol.

En nabo..

Thursday, September 6th, 2007

Forestil dig en nabo, der med jævne mellemrum holder havefester. Efter at have grillet, råbt, sunget og det man nu gør. Så begynder de at brænde affald, smadre hækken, råbe ukvemsord efter tilfældige. Sidst på natten var det tid til at flytte festen ud på parkeringspladsen. Affaldsspande, biler og tilfældigt materiel blev derefter smadret og stukket i brand.
Dagen efter kommer de og ringer på. Beklager den megen støj og ballade. Men det er ikke deres skyld. Det gik bare lidt vildt for sig. De blev provokeret.
Efterfølgende kommer deres forældre.De står med fine gule veste og kigger på. Holder øje med at de andre naboer og dig ikke griber til koporligheder når jeres ejendom smadres.
Lad billedet stå et øjeblik….

Wreden vokser

Hvad er det med de jøder…

Tuesday, August 7th, 2007

Altid skal de skrive lange essays om dengang de var børn.
“Jeg var anderledes men vi var ens…”
“Jeg havde en sjov bedstefar, men han var som de andre…”
“Jeg har taget skade, men tog ikke meget skade…”

WAASSS?Ö?Ö?Ö!
Jeg er halvsvensker. Blev drillet med det. Og er pisseligeglad!
Hvorfor skal vi belemres med snotvoksne der ikke kan indrømme
de var børn som alle andre! Vi er ens! Stammer fra samme klat slim i urtiden og samme fred venter os ved udgangen. Kom nu videre med livet. Det er snart slut alligevel.

Radikalt Kompromis

Thursday, August 2nd, 2007

I angstens mellemkød er vi
Vokset op uden friværdi

Tomhed

Tuesday, March 27th, 2007

Man har altid sagt, at politikere lyver eller ikke rutter med sandheden, eller hvordan man nu skal formulere denne kvarte sandhed i beskrivelsen af en vanskelig håndtering. hvor hensyn står over for hensyn og en redigering af sandheden nu og da er på sin plads. Men det gælder almindeligvis om at bevare troværdigheden. Sådan har det været.

Sådan er det ikke i dette flertals tid, hvor politikere som Luise Frevert eller Brian Mikkelsen eller for den sags skyld statsministeren lyver. Fanges de i det, bliver det gjort til et spørgsmål om ytringsfrihed. “Jeg har min ytringsfrihed til at hævde, at månen er lavet af grøn ost, og at de kulturradikale er skyld i alting. Er det løgn? Jamen, min ytringsfrihed!”

Man spørger sig selv, hvad der skal til for, at en politiker i det nuværende flertal, efter at være blevet grebet i at lyve og har nedsat sig selv i almindelig agtelse, trækker sig fra sit ombud. Går Lene Espersen nu af som minister, fordi det nu står klart, hvor tynd Vollsmose-sagen er? Espersen, der inden grundlovsforhøret udtalte, at dette var den alvorligste sag nogensinde. Justitsministeren! Ikke i en bananrepublik, men i Danmark med de nok så besungne værdier og den Karen Jespersenske sammenhængskraft i hoved og røv.

Eller Brian Mikkelsen. Hvordan kan han blive siddende efter det viser sig, at han ikke alene lyver, men overtræder al god moral og forvaltningsskik? Eller Frevert – at hun ikke allerede efter det med hjemmesiden, som hun tog ansvaret for, men ikke havde skrevet og læst, men stod inde for uden at kende indholdet, som hun var imod, meldte sig som mavedanserinde i Fremmedlegionen er ubeGRIbeligt. Intet af det, hun siger, står nu til troende. Vælter sig i løgn og humbug for at komme i medierne. Men hun har jo syn ytringsfrihed.

Hvis man er i det humør kan man mene, at politikere, der lyver og slipper af sted med det, udlukkende fordi de beskyttes af et flertal, undergraver folkestyret. Uden tillid går det ikke, når det ene udsagn kan være lige så godt, eller snarere skidt, som det andet. Masseødelæggelsesvåben er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved. Nå nej, men så var det noget, vi troede, vi vidste, og statsministeren har sin fulde ytringsfrihed til at tro, hvad han ved, og vide, hvad han tror. Og der er ikke noget at komme efter, for der er ikke noget at vente sig.

Afskaf retsstavningen

Monday, October 23rd, 2006

I disse tider, hvor det er så vigtigt at få tingene på plads, hvor universitetsstuderende skal råbes op i timerne, og hvor man helst ikke skal forelske sig i en udlænding under 24, har vi netop erfaret, at 10,000 ord er kommet på kirkegården, dvs. er blevet slettet i retsskrivningsordbogens sidste oplag.

Men ingen ord erstatter dem. Til gengæld er det stort set ligegyldigt, hvor man lader sit blik lande, så følger ingen de omtalte staveregler. Idiotkommaer, præsens-r og delte navneord fylder vores hverdag på offentlige skilte, emballage og avisartikler.

Afskaf dog retsstavningen. Lad det flyde, som alting flyder i dette latterlige lille land, hvor principper er vigtigere end mennesker, hvor flertalsdiktatureret langsomt føres ind i alle kropsåbninger, og hvor kommunikation er ligegyldig. Der er alligevel ikke noget at komme efter.

Gejsten siger: HURRAAAA for WR?òVL og BR?ÜK.

Den indre springskalle

Tuesday, October 3rd, 2006

Der var engang en abe i Afrika, der blev fanget af en mand med en gul hat. Sådan kom Peter Pedal ud af junglen – som et billede på den hvide mands handel med sorte slaver. Eller hvad?cg-pipe.jpg

Nypuritanismen er ved at få tag i os. Hjulpet af de kristne fundamentalister i USA og bakket op af gammelgrundtvigianerne, præstepolitikerne og de andre åndsboller i det danske Folketing er det ikke længere come il faut at være normal. Nu skal man være ren. Ren for Gud og ren for flaget.

Peter Pedal er nu revideret, så han frivilligt følger med den gule hat til Europa, i en ny tegnefilm med den frække abe. Lucky Luke ryger ikke smøger længere, man ser ham i stedet med et halmstrå i kæften. I Tom & Jerry, som alene drejer sig om vold, er alle cigaretter redigeret ud. Ja, selv gode, gamle Kaptajn Skæg ryger ikke længere pibe. Rasmus Klump skal sikkert have ændret navnet snart. Dyr må ikke vises nøgne. Mennesker må ikke vises ægte.

Men det er da okay. Så kan vi få revideret andre dele af historien i samme favntag. Måske kan vi få skrevet kapitlet om Anders Foghs tid som skatteminister om, så den ikke længere viser, hvordan han vildledte folketinget om kreativ bogføring og derefter var nødt til at trække sig. Eller vi kan omskrive “det er ikke noget, vi tror – det er noget, vi ved” til “det er de rødes skyld det hele”. Måske kan “masseødelæggelsesvåben” ikke redigeres ud, da det er et ret langt ord, men det kan vel ændres lidt i nypuritanismens ånd. Hvad med “Nasseødelæggelsesvåben”. Det er vel tilpas tvetydigt. Så er der heller ikke noget at komme efter.