Archive for the ‘Raserianfald’ Category

Lad mig være i fred

Friday, February 29th, 2008

Linselusene krænger deres inderste ud på skærmen. Dem, der burde være objektive og neutrale bedriver følelsesporno og smagsdommeri og græder over deres barndom og andres ufuldkommenhed i misforståede forsøg på en kombi af genrejsning af egen afskallede nedtur på grund af for meget gentagelse og tom søgen efter mening og PENGE i ingenting. Fra ingenting kommer ingenting, og i dette latterlige, lille land er intetheden ved at brede sig ud fra matriklerne. Kulturløshed og selvfedhed blandet med ubegavet selvforståelse i en tid, der fordrer sammenhold, rank ryg og stærk kulturel forankring. Men alting drukner i X-factor, sportsbrian og folkeparti-præstesnak.

11206375_2.jpg41ovyfrik0l_aa280_.jpg

Er det så underligt, at vi har et problem med utilpassede unge? Men også her har GEJSTEN svaret. Lad Blachman Thomas trække i den sorte dræberblæser og fyre den af på Nørrebro. Mens tårerne strømmer ned af hans kinder får han ryddet op i den betændte torsdagsdemonstration. Aner man et lille smil på yderlæben?

Einz, Twei, …

Thursday, July 26th, 2007

Kvalificeret vold

Torsdag den 21. juni 2007 kl. 2333
Politiet blev kaldt til ?òresundsvej, hvor en 43-årig mand var blevet slået i hovedet med en jernstang. Da politiet kom frem til stedet traf de både den forurettede og gerningsmanden, der stadig stod med jernstangen (3 cm tyk knap en meter lang) i hænderne. Gerningsmanden blev anholdt og den forurettede bragt til hospitalet, hvor han blev behandlet for en 8 cm lang flænge i panden (flængen måtte sys med 8 sting). Den forurettedes venstre hånd var desuden kraftigt hævet og muligvis brækket. Volden skete da gerningsmanden var sur over at flere øldrikkende personer altid larmede for meget, hvor han boede.

Fra politiets døgnrapport, 21. juni

De Sorte Svin I

Friday, April 20th, 2007

Efter et langt liv med Told og Skat som repræsentanter for den ypperste inkompetence er der endelig ved at ske noget. Man søger nu medarbejdere med “erfaring i skattetænkning (dog uden dom)” og ændrer kreativt sit image. Måske statsministeren kunne få job d?©r efter næste regeringsskifte? Der var jo noget med kreativ bogføring.

Og endnu bedre er kampagnen mod sortarbejderne. Disse repræsentanter for griskhed, selviskhed og nedrig asocial adfærd bliver nu udstillet i biografer, på metrostationer og i offentlige urinaler. Dejligt at tænke på, at sortarbejderne må stå med slap pik og tisse med dårlig samvittighed.

Men det er ikke nok. Sortarbejderne skal findes og straffes. Skatteunddragelse ved sort arbejde har alt, alt for lave straffe. GEJSTEN siger: Send sortarbejderne til Guantanamo eller Abu Gharib, UD skal de, UD, hvor de for 8 kr om dagen kan arbejde deres skattegæld af – med en status af “illegalle arrestanter” kan det jo tage mange år. Nu stiger renten jo også.

Pis i bukserne og varm dig ved PENGENE

Thursday, March 29th, 2007

Kapitalfondene bag TDC udtaler nu, at Dyremoses tre-cifrede millionbonus aldrig ville være sat i stand under deres ejerledelse. Hurra for det. Så er der håb.

Når en erhvervsleder kan score svimlende summer ved at forbedre bundlinien på kort sigt, kan enhver sige sig selv, at det går ud over de længerevarende investeringer. Alle innovative, fremadskuende, entreprenante og spekulative projekter stoppes og erstattes med her&nu-profit og rationaliseringer.

En strategi, der standser vækst i Danmark mens den forgylder den IQ-svage elite. En elite, der tæller en større mængde tidligere borgerlige politikere. Den tvivlsomme jagt på profit på den korte bane sætter Danmark endeligt af sporet som et elendigt servicesamfund uden visioner, krav eller fantasi. De kommende generationer bliver ofret på middelmådighedens og grådighedens alter i dansk erhvervsliv.

Avisen, Grisen, Peter Mathiesen

Tuesday, October 17th, 2006

En tur gennem København, dette vidunderlige og snart rene og pure lands dejlige hovedstand, er blevet en balanceakt i undgåelse af gratisaviser. Disse ligegyldige smørerier, hvor samme journalist skal dække Mellemøsten, madsiderne og Lars Lilholt [æret være hans navn], og hvor afskrivningerne fra Reuters og AP drukner i reklamer for forskønnende legemsoperationer og jobs, som ingen gider have.

Men værst er dog avisdrengene, som stikker omtalte smørerier i næsen på skatteydende borgere. Helt op fjæset med en mine, som udstråler “den er jo GRATIS”. Gratis min bare røv. Hvad er det sket med dette latterlige, lille land, siden vi fravælger kvalitet og ånd for tarvelige produkter og dumhed? Med resultatet, at horder af teenagere må vandre gader og stræder, tvunget af kommunernes nye effektiviseringspuljer, bærende på den danske kultur i form af ligegyldige gratisaviser, som skal presses ned i halsen på bedsteborgerne. Og efterfølgende ligger smørerierne overalt som hundelorte, der ikke blev samlet op i den lille pose.

Cavling vender sig mod KLOVNEN, og man aner noget i mundvigen.