Den talende frihedskæmper

megaphone_man.jpg

Fremmedhaderne, som ikke kan forstå ordets magt, og som derfor synes de skal have lov til at fornærme alt og alle, er nu klart repræsenteret af lansbytosserne i enkeltsagspartiet. Anført af den store kulturpersonlighed Messerschmitt lader man forstå, at ytringsfriheden er absolut! Ikke noget med fine fornemmelser her.

GEJSTEN bifalder denne klare udmeldelse. Ordet er frit. Lad os tage fat med det samme på opgaver, der kan skabe V?ÜKST og VELSTAND, som før var svinebundet af ytringsfrihedsbegrænserne.

Vi begynder med videresalg af adgangskoder til informationssystemer med adgangsbegrænsning. Hey, vi har ytringsfrihed. Så publicerer vi alle billeder af venner, naboer og kolleger, som i private omgivelser har kvajet sig, på nettet. Også alle de private breve og emails, der kan komprommittere tidligere venner, må offentliggøres. Dernæst tilstræbelse af vold og hærværk. Det har vi jo vores ytringsfrihed til. For ikke at nævne at sælge fortrolige oplysninger om statens sikkerhed til fremmede stater – hey, vi har ytringsfrihed. I gang med bagvaskelser og ærekrænkelser, det er det mindste, vi kan gøre, for at forsvare vores ytringsfrihed. Da den kan bruges, skal den bruges! GEJSTEN siger: Fjern den passus i grundloven, der siger “under ansvar for domstolene”. Det er jo noget pjat med alt det ansvarlighed. Vi skal have ABSOLUT ytringsfrihed. ALT skal kunne siges! MEGAFONMAND står på sæbekassen og redder den vestlige kultur!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.