Originaler

Der er ingen originaler tilbage. Kig blot på torvet, hvor der tidligere altid var en original. En der af byens bedste borgere var stemplet som frafalden. Ham der havde valgt anderledes, var offer for en tragedie eller, slet og ret var mærkelig. Ikke som i dag, hvor alle der hænger ud på torvet har et misbrugsproblem. Nemt kan kategoriseres og smides væk.
Nææ landet fattes originaler. Hermed forstås de, der har originale tanker og id?©er. Og hvad ha bragt os i den ulykkelige situaiton, at vi ikke længere magter at formulere en original tanke selv? Så givet informationssamfundets lyksaligheder. Den enorme tilgængelighed af tanker tænkt og publiceret. En hver opgave vi stiller os selv overfor kan kopieres med et tryk på en knap fra internet. Det fordres ikke længere, at udtænke noget selv. Der er jo mængder af ligesindede, der allerede har gjort det for os. så hvorfor spilde tiden. Hurra! Produktiviteten stiger til uanede højder. Desværre for både os og omgivelserne er det blot sølle kopier, til tidere let tilrettede, der produceres.

Derfor opfordrer jeg til, at vi forbyder Informationssøgning på læreanstalterne. Giv istedet de kommende generationer, der skal redde os med innovativ succes, 1.000 ark A4 papir og et par blyanter, og lad dem være ægte originaler. Skabende ånder, der tænker og lever som originaler.

Copyright, caj

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.