Hvor er PENGENE?

Som sagerne om den borgerligt-liberale fløjs uhæmmede brug af statteborgernes penge til vennegaver og smørelse udi karrierens fortsættelse efter tabt taburet kommer for dagen, øjner GEJSTEN en forretningsmulighed. For nu er der flertal for, at der skal være åbenhed om gaverne – ministre og lokalpolitikere skal offentliggøre, hvor mange golf-ferier og jagter, de har modtaget fra erhvervslivet – så har pressen måske lettere ved at finde ud af hvorfor. Men nu, hvor landets største kreative bogfører er på vej til en ny, international toppost, som han aldrig har været kandidat til, så er der en manko. Så vi tilbyder os til at finde nye veje, så de mange firmabetalte smørelser kan bogføres på konti, som offentligheden ikke kan gennemskue. Bendtsen var jo inde på, at man må tænke i personaer – privatmandenen Bendt og vicestatsminister Bendt – og det med persongallerier falder naturligt her, så vi kan indtroducere både KLOVNEN, EBOLAMAND og SUPAMAND. De har alle gyldige forklaringer på tvivlsomme bilag og ydelser, der kan bruges i enhver situation.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.