Det sutter

En professionel kuglestøder og en venstremand har lov til at mene at der findes den slags nationale samlende ritualer, hvor folk er ved at dåne over at en eller anden dansk klovn støder en kugle et vist antal centimeter længere ud end en klovn fra en anden nation, og det bliver vist i tv. Det er helt i sin orden. Men det er ikke helt i sin orden, når det formidlende journalistiske har taget den slags kategoriseringer til sig, som om de var naturlove. Det er ikke nødvendigvis godt for noget som helst at et dansk hold vinder en kamp frem for et andet lands hold. Ikke nødvendigvis. I andre samfundsforhold kan det blive endog meget aldeles betænkeligt, som når de elektroniske medier har cuttet the crap og for eksempel uden videre opfatter og formidler politiets arbejde som sakrosankt og i samfundets eller borgernes indiskutable interesse. Det forholder sig efterhånden sådan i medierne at når politiet har fanget nogen, gengives begivenheden som om sagen dermed er afsluttet, og de videre retsforhandlinger ren formalitet. At det er blevet sådan i virkeligheden gør jo ikke sagen bedre. Elite-idrætten – elite er ellers fy – politiet, til en vis grad folkekirken, den såkaldt sunde snusfornuft, danskheden, osv. er på denne måde i den kritiske samtale mellem magtudøvere, journalister og borgere reduceret til elementer i en indiskutabel løbende ceremoni, der hver eneste morgen får en spand kul i DR med rystende få undtagelser af dokumenterende kritiske modsigelser eller spørgsmål til grundbegrebernes rimelighed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.