Ulven kom

Mens arbejdsløsheden stiger og ingen forstår, hvorfor en finanskrise udløst af en risikococktail af grådighed og deregulering nu er blevet til en økonomisk krise, er det betimeligt at huske gode, gamle Poul Nyrups bog om kapitalfonde og komplekse finansielle instrumenter fra 2007. Deri finder vi en ansvarlig politikers samfundsøkonomiske analyse, som er af en anden, konstruktiv karakter end fx pressionsgruppen CEPOS, som efter fem år med et messende mantra om, at markedet klarer alt, nu står rådvilde tilbage.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.