GEJSTENs Gudebevis

En større samling præster i Filippinerne samledes og bad til Gud om det dog måtte stoppe med sådan at pisse ned. Og se: Regnen sandsede. Et klart bevis på Guds eksistens!

Og det nytter ikke at sætte fælder op. Der kommer flere og flere af dem. Guds børn, som forsager naturvidenskaben og hylder det glade vanvid. Hvordan forholder de sig til kvantemekanikkens anden lov? Det gør de ikke, og som religionerne vokser, blæses vor civilisation tilbage i middelalderen. Så får Gud ret alligevel.

Comments are closed.