KLOVNENs Leksikon

Nu er det faldet de gammelkristlige, konservative grupper for brystet, at Wikipedia fordrejer sandheden. I sig selv ironisk, når man tænker på den form for revisionisme, der har kendetegnet de nykonservatisme. Men i deres hellighed har man startet Conservapedia, hvor den sande sandhed om verden, økologien, homoseksuelle, evolution og våbenkontrol skal nedfældes, så de liberale, venstreorienterede spassere ikke får for meget at skulle have sagt i cyberspace.

Hvad mon sker, når man slår op under kreativ bogføring? Eller begrundelsen for irakkrigen i det danske parlament. Eller måske Langballes menneskesyn. Nå, men nærværende blog må straks igangsætte Projekt Sandhed og søsætte ClownPedia med verdens sande, sande sandhed om alting og ingenting.

Alle sider peger mod indholdet, “der er ikke noget at komme efter.”

Comments are closed.