Rygere, forener jer!

Der er meget langt fra Togak med den skidengrønne teint til dagens hetz mod tobaksafhængige fritænkere. Nu sidst Franskmændene, fra hvem det forlyder, at man vil forbyde tobak på offentlige steder. I Frankrig?! Den mørke tobaks hjemland. Kan vi så få ro. Foreningen Hensynsløse Rygere genopstår. Velfærdssamfundets øjensynlige problemer drukner i en ligegyldig stammekrig med bedrevidende, frelste post-68-flippere. We will not go quiet into the night! Hold op med at tude og tag et plaster på.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.