Coaching min bare …

einstein.jpg

I gamle dage, hvor revselssesretten var intakt, i de dage var coaching et udbredt fænomen. Ikke drevet af hysteriske kvinder, der grundet ægtemændenes gevinst på spekulavtive ejendomsprojektet i Niedersachsen, nu er sat fri til at hærge land og rige med livsforbedrende budskaber.

I gamle dage kunne man coache hinanden. Man kunne sige sandheder. Omking bålet, omkring bon’en, omkring varmeapparatet på arbejdsformidlingen kunne 68′erne coache hinanden. – “Du skal bare tænke sådan og sådan.” — “Problemet er ikke dig, det er systemet.” — “Der er ikke nogen sandhed, der er kun værdi”. — “Vi skal ikke søge konflikter, vi skal hver især finde ind til kernen.” For at kunne tage konflikten med “De andre”.
I gamle dage og tilsvarende væksthæmmende pladder!

Der er kun ?©n vej. Fårene skal over til højre, og bukkene skal over til venstre. Og det er ligesom i gamle dage!!!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.