Experimentet Ejendomsret

I forbindelse med vores elskede ungdomshus, der nu er gået til de evige Ruth’ske jagtmarker, bugner pressen af læserbreve fra forældre til aktivister og autonome. Disse forældre beskriver i rosende vendinger deres børn, hvilket jo er naturligt og glædeligt, som helt fantastiske. De er kreative, engagerede og en ikke-opdaget gevinst for samfundet. De kære forældre har ikke svigtet deres pligt til opdragelse!
Gejsten siger: P?òLSE
Der er et svigt af katakoniske dimensioner. Pligten til at oplyse de kære små om Ejendomsretten og respekten for samme. En ret der er grundlæggende for vores omgang med hinanden. Et fundamentet for den samfundsmodel vi har valgt at leve i.
Et godt experiment ville være at ophæve ejendomsretten over for de veltipassede unge aktivister. Knus deres personlige ejendele. Brænd deres trygge huse. Makulerer deres kæreste eje. Så må vi se om de stadigvæk snakker om accept og forståelse for tilsidesættelsen af demokratiets spilleregler.

Comments are closed.