Det store, røde øre hører dig

THC_structure.png

I kølvandet på vores regerings fremragende håndtering af den udenrigspolitiske krise og deres trygge og håndfaste kritik af alt og alle, endda med tydelig reference til velkendt retorik fra George Bush – er i ikke med os, så er i mod os – kommer så terrorpakkens anden del. Nu skal myndighederne have lov til at screene personoplysninger fra borgere, som slet ikke er mistænkte i nogen sammenhæng. Bare sådan hvis man nu skulle gå hen og finde noget. Men hvis man finder noget, skal det så destrueres igen, for det dur jo ikke i en straffesag, hvis der ikke på forhånd var mistanke.

GEJSTEN drager et lettelsens suk over Kylle og de andre meget professionelle politikere og lovmagere i Danmark. Det er dejligt, at der ingen slinger er i valsen, og at man kan være tryg ved dybsindigheden og den gennemtænkte strategi – samt visheden for, at ingen af dem har røget hash.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.